VII. ДОСТАВКА

23.1. В случай, че заявената стока е налична, същата се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок от 3 до 7 работни дни. За неналичните стоки, на който е нужна изработка и доставка срока е до 26 /двадесет и шест/ работни дни, но не повече от 60 /шестдесет/ календарни дни.

23.2. Срокът по горната точка започва да тече от момента, когато стоката бъде заплатена, с изключение на случаите, когато заплащането се извършва с наложен платеж. В случай, че клиентът избере заплащане чрез наложен платеж, срокът започва да тече от момента на потвърждаване на заявката /поръчката/.

24. Доставката се извършва чрез услугите на куриер /спедиторско дружество/ и е за сметка на Клиента, ако стойността на поръчката е под 1000лв.

25. Товаро – разтоварните работи при доставка не са отговорност или задължение на Продавач /или на куриера/, а за получателя на стоката.

26. Задължението за доставка на стоката ще се счита за изпълнено с доставянето на стоката до сградата, в която се намира адреса на доставка, посочен в заявката.

27. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

28. При посочен непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявка, същата се счита за невалидна и за Продавач не възниква задължение за нейното изпълнение.

29. В случай, че Клиентът посочи като начин на плащане – чрез превод по банкова сметка и не направи такова плащане, то за Продавач не възниква задължение за доставка на заявената стока.

30. В случай, че Клиентът не направи плащане, след като е посочил, че същото ще се извърши чрез наложен платеж, то за Продавач не възниква задължение за предаване на стоката.